Dusch ICT Services hanteert de voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden bestaan uit één algemene module en 16 specifieke modules. De algemene module bestaat uit juridische afspraken die op iedere transactie van toepassing zijn; in de specifieke modules worden de voorwaarden voor verschillende producten en diensten uitgewerkt.

In het geval u wil weten welke modules op welke producten of diensten van toepassing zijn, kunt u altijd contact opnemen via info@duschict.nl.

pdficoon Module Algemeen (van toepassing op alle transacties)

pdficoon Module 1 (licentie voor programmatuur)

pdficoon Module 2 (ontwikkeling van programmatuur)

pdficoon Module 3 (onderhoud van programmatuur)

pdficoon Module 4 (application service provision)

pdficoon Module 5 (ontwikkeling en onderhoud van een website)

pdficoon Module 6 (webhosting)

pdficoon Module 7 (detacheringsdiensten)

pdficoon Module 8 (opleidingen en trainingen)

pdficoon Module 9 (advisering, consultancy en projectmanagement)

pdficoon Module 10 (overige diensten)

pdficoon Module 11 (verkoop van ICT-, telecommunicatie, kantoorapparatuur en andere zaken)

pdficoon Module 12 (verhuur van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur)

pdficoon Module 13 (onderhoud van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur)

pdficoon Module 14 (toegang tot internet)

pdficoonModule 15 (telecommunicatiediensten)

pdficoon Module 16 (financiering en leasing van ICT)